Polityka Prywatności

Kategoria: Uncategorised Opublikowano: piątek, 25, maj 2018 janusz

sds

 

 

INFORMACJADLA UCZESTNIKÓW

 

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

W ŚRODOWISKOWYM DOMIE SAMOPOMOCY POBYT DZIENNYAW CHEŁMKU

 

Zgodnie z art.13 ust. 1 i 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE  Nr 119), zwanej dalej RODO informuję się, iż:

 

1.      Administratorem danych osobowych jest Środowiskowy Dom Samopomocy Pobyt Dzienny A w Chełmku ul. Kochanowskiego 1, 32-660 Chełmek, zwany dalej ŚDS w Chełmku.

 

2.      Inspektorem danych osobowych w ŚDS w Chełmku jest p. Joanna Czarnota. Kontakt: adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

 

3.      Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań wynikających z przepisów w zakresie pomocy społecznej, a w szczególności rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocyoraz wynikających ze Statutu ŚDS w Chełmku.

 

W innych przypadkach Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

 

4.      Dane osobowe przetwarzane w ŚDS w Chełmku będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zadań. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnychprzez okres wynikający z obowiązującego w ŚDS w Chełmku jednolitego rzeczowego wykazu akt.

 

5.  W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.

 

6.     Dane osobowe przetwarzane w ŚDS w Chełmku nie będą przekazywane do państwa trzeciego /           organizacji międzynarodowej.

 

7.      Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych w ŚDS w Chełmku są:

 

-        podmioty i organy uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

 

-       podmiotom zapewniającym obsługę administracyjną, techniczną i informatyczną MOPS, w szczególności pomiotom administrującym systemami informatycznymi, serwisującym sprzęt informatyczny,

 

-     podmiotom świadczącym na rzecz ŚDS w Chełmku usługi niezbędne do realizacji zadań statutowych

 

8.      Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora:

 

-        dostępu do treści swoich danych osobowych,

 

-        sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,

 

-        usunięcia swoich danych osobowych w zakresie danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej   przez Pana/Panią zgody,

 

-       ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w momencie gdy

       prawidłowość przetwarzania danych osobowych jest kwestionowana,

 

-      przenoszenia swoich danych osobowych w zakresie danych przetwarzanych na podstawi

      wyrażonej przez Pana/Panią zgody i przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

 

9.      Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

10.  Dane osobowe przetwarzane w ŚDSw Chełmku nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą podlegać profilowaniu.

 

11.  Podanie przez Pana/Panią danych osobowych wynikających z przepisów prawa lub zawartej między stronami umowy jest obowiązkowe z wyjątkiem danych osobowych fakultatywnych, których podanie jest dobrowolne.

 


rodo

Odsłony: 1596