Środowiskowy Dom Samopomocy w Chełmku

Kategoria: Uncategorised Opublikowano: piątek, 22, sierpień 2014 janusz

Witamy na stronie ŚDS Pobyt Dzienny A

 

 Środowiskowy Dom Samopomocy - Pobyt Dzienny A w Chełmku działa na terenie naszego miasta od lutego 1999 roku. Dom jest ośrodkiem wsparcia dla osób, które z powodów problemów ze zdrowiem psychicznym mają trudności w życiu codziennym.Podstawowym zadaniem domu jest rozwijanie umiejętności osób uczestniczących w zajęciach w ŚDS niezbędnych im do samodzielnego życia i integracja ze środowiskiem lokalnym. Uczestnikom Terapii zapewniamy:

1. Profesjonalną pomoc i wsparcie - psychologa, pracownika socjalnego i terapeutów;

2. Zajęcia w grupach warsztatowych takich jak:

* kulinarne

* Trening techniczny/ogrodnictwo

* komputerowe

* plastyczne/malarskie

* teatralne

* muzyczne

3. Zajęcia integracyjne prowadzone w formie Klubu Integracyjnego "Bratek", których    celem jest podtrzymywanie i rozwijanie więzi z rodziną i kontaktów ze środowiskiem lokalnym oraz kształtowanie wizerunku osoby z problemami psychicznymi;

4. Zajęcia poza warsztatowe

* wycieczki turystyczno-rekreacyjne

* wyjazdy towarzyskie do innych ŚDS-ów na terenie województwa małopolskiego

* udział w festynach integracyjnych, imprezach kulturalnych i rozrywkowych, zawodach sportowych.

Proponowane formy zajęć są dostosowane do możliwości, potrzeb i zainteresowań Uczestników Terapii. 

 

 

 

INFORMACJA - 08.05.2020 r.

 

Informuję, że decyzją nr 13/2020 (Polecenie nr 66/2020) Wojewody Małopolskiego z dnia 05.06.2020 r.) działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Chełmku – Pobyt Dzienny A podlega czasowemu zawieszeniu od dnia 08.06.2020 r. do dnia 21.06.2020 r.

 

Anna Żak - Kopciewicz
Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy
w Chełmku

 

INFORMACJA - 08.05.2020 r.

 

 

Informuje, że decyzją nr 2/2020 (Polecenie nr 52/2020)

 

Wojewody Małopolskiego z dnia 07.05.2020 r. działalność

 

Środowiskowego Domu Samopomocy w Chełmku

 

podlega czasowemu zawieszeniu od dnia

 

11.05.2020 r. do dnia 24.05.2020 r.

 

 Anna Żak-Kopciewicz

 Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy

 w Chełmku

 

 

 

 

 Ważny komunikat!  26.03.2020

 Z uwagi na stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 zostały zaostrzone przepisy w zakresie przemieszczania się. Informuje się, iż w Środowiskowym Domu Samopomocy w Chełmku w dalszym ciągu zostaje zawieszona działalność w zakresie świadczenia terapii w siedzibie. Prosi się uczestników o pozostanie w domach i zachowanie ostrożności w trakcie wykonywania niezbędnych spraw życia codziennego – tj. wizyta u lekarza, zrobienie zakupów, wykupienie leków. Informuję, że Terapeuci, Kierownik oraz Psycholog pozostają do dyspozycji uczestników i służą pomocą w załatwieniu wszelkich spraw pod ogólnie dostępnym nr telefonu 33 846 14 72

 

 

Jak przetrwać kwarantannę? Psycholog odpowiada. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 

 Małopolski Urząd Wojewódzki

4 godz. · 

➡️Polecenie wojewody małopolskiego Piotr Ćwik

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2

polecam

czasowe zawieszenie działalności, na terenie województwa, w terminie od dnia 12 marca 2020 r. do dnia 25 marca 2020 r. w:

a) placówkach wsparcia dziennego;

b) centrach integracji społecznej;

c) klubach integracji społecznej;

d) dziennych domach i klubach seniora;

e) środowiskowych domach samopomocy;

f) warsztatach terapii zajęciowej.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wojewoda może wydawać polecenia obowiązujące wszystkie organy administracji rządowej działające w województwie i państwowe osoby prawne, organy samorządu terytorialnego, samorządowe osoby prawne oraz samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19. Polecenia podlegają natychmiastowemu wykonaniu.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3016698395059423&id=1322952864433993 

 

„20 lecie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Chełmku oraz obchody Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego”

 

  Uroczystości odbyły się w sali kinowej Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Chełmku w dniu 11 października 2019r. Na imprezę zostali zaproszeni goście, którzy od początku byli związani z naszym ośrodkiem oraz osoby i instytucje z nami zaprzyjaźnione m. in. Warsztaty Terapii Zajęciowej w Chełmku, Dom Pomocy Społecznej w Bobrku, Zakład Opiekuńczo-Leczniczy „Raj-Med.” Trzebini, przedstawiciel Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, przedstawiciele powiatu oświęcimskiego, przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Chełmku z Burmistrzem Chełmka na czele, byli kierownicy i pracownicy ośrodka. Spotkanie rozpoczęło się słowem wstępu naszego nowego Kierownika Pani Anny Żak-Kopciewicz. Następnie wręczono w ramach podziękowań okolicznościowe statuetki – wykonane w ramach zajęć terapeutycznych środowiskowego domu – osobom i organizacjom, które w dużym stopniu przyczyniły się do rozwoju naszego ośrodka.
  Grupa teatralna „Kameleon” działająca w ramach zajęć terapeutycznych przedstawiła zabawną sztukę pt. „20 lat minęło”, następnym punktem programu był film pt. „Powrócić do społeczeństwa” który został wykonany w ramach warsztatów filmowych prowadzonych w naszym ośrodku.
  Były również prelekcje psychologa oraz lekarza psychiatry. Pani psycholog dr Małgorzata Karpińska-Ochałek mówiła o roli jaką spełnia środowiskowy dom w leczeniu osób z problemami psychicznymi. Natomiast lekarz psychiatra Pan Jarosław Woźniak powiedział kilka słów o depresji, gdyż 10 października obchodzony jest Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego w tym roku poświęcony zapobieganiu samobójstwom.
  Spotkanie zakończyło się uroczystym poczęstunkiem, podczas którego uczestnicy środowiskowych domów i zaproszeni goście mogli wspólnie porozmawiać i powspominać.

 20 lat

 
 
ulotka

 

 

 

Odsłony: 6559