Środowiskowy Dom Samopomocy w Chełmku

Kategoria: Uncategorised
Opublikowano: piątek, 22, sierpień 2014
janusz

Witamy na stronie ŚDS Pobyt Dzienny A

 

 Środowiskowy Dom Samopomocy - Pobyt Dzienny A w Chełmku działa na terenie naszego miasta od lutego 1999 roku. Dom jest ośrodkiem wsparcia dla osób, które z powodów problemów ze zdrowiem psychicznym mają trudności w życiu codziennym.Podstawowym zadaniem domu jest rozwijanie umiejętności osób uczestniczących w zajęciach w ŚDS niezbędnych im do samodzielnego życia i integracja ze środowiskiem lokalnym. Uczestnikom Terapii zapewniamy:

1. Profesjonalną pomoc i wsparcie - psychologa, pracownika socjalnego i terapeutów;

2. Zajęcia w grupach warsztatowych takich jak:

* kulinarne

* Trening techniczny/ogrodnictwo

* komputerowe

* plastyczne/malarskie

* teatralne

* muzyczne

3. Zajęcia integracyjne prowadzone w formie Klubu Integracyjnego "Bratek", których    celem jest podtrzymywanie i rozwijanie więzi z rodziną i kontaktów ze środowiskiem lokalnym oraz kształtowanie wizerunku osoby z problemami psychicznymi;

4. Zajęcia poza warsztatowe

* wycieczki turystyczno-rekreacyjne

* wyjazdy towarzyskie do innych ŚDS-ów na terenie województwa małopolskiego

* udział w festynach integracyjnych, imprezach kulturalnych i rozrywkowych, zawodach sportowych.

Proponowane formy zajęć są dostosowane do możliwości, potrzeb i zainteresowań Uczestników Terapii. 

 

choroba

  osiecka

 

 

podziekowanie

 

  

sztuka

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Klub Integracyjny

Kategoria: Uncategorised
Opublikowano: piątek, 22, sierpień 2014
janusz

 

sds

 
 
W ramach Klubu Integracyjnego "Bratek" prowadzone sa zajęcia , których    celem jest podtrzymywanie i rozwijanie więzi z rodziną i kontaktów ze środowiskiem lokalnym oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku osoby z problemami psychicznymi.

Klub działa w  siedzibie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Kochanowskiego 1.

Zajęcia odbywaj się w każdy

wtorek w godz. 13.00 - 15.00.

Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszych zajęć!  

 

 

 

osiecka

 

 

teatr

 

 

 

 

Jak zostać uczestnikiem?

Kategoria: Uncategorised
Opublikowano: środa, 01, październik 2014
janusz

sds

   

 

   W zajęciach rehabilitacyjnych naszego ośrodka osoby uczestniczą na podstawie decyzji Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmku. Osoby, które potrzebują wsparcia i pomocy w pokonywaniu własnych trudności mogą zgłaszać chęć uczestnictwa w terapii swojemu lekarzowi psychiatrze, pracownikom Środowiskowego Domu Samopomocy - Pobyt Dzienny A w Chełmku w godzinach pracy Domu lub pracownikom socjalnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

 

 Najprościej to:

* Poprosić swojego lekarza psychiatrę o skierowanie do ŚDS

* Ze skierowaniem udać się do Kierownika naszego Domu

* Od momentu przyjęcia do ŚDS uczestniczyć systematycznie w terapii

 

 

wilanow

 

 Zajęcia fotograficzne - Wilanów 

Aktualności

Kategoria: Uncategorised
Opublikowano: wtorek, 14, październik 2014
janusz

 

sds

 

plakat 

  

sztuka

 

zaproszenie 

 

iwonixz 

Wycieczka do Iwonicza Zdrój - listopad 2016

psycholog

 Artykuł z Echo Chełmka listopad 2016

 

zachariaszada

Zachariaszada - Październik 2016

 

 tenis

 

 Artykuł z tygodnika "Przełom" z dnia 16 Listopada 2016

 

 gory

 

plakat

 

Zamek

Wycieczka integracyjna do Karpacza (26.09.2016 - 30.09.2016). Na zdjęciu ujęcie zamku Ksiaż w Wałbrzychu.

 

wycieczka

dni chelmka

Dni Chełmka 2016

teatr

peru 

himalista 

 

zaduszki

Karta zgloszeniowa

Regulamin uczestnictwa

 

 

75 urodziny naszego Uczestnika Pana Zdzisława - 10.07.2015